SZC logo

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum

OM kód: 203039/002 | 6600 Szentes, Ady Endre utca 6–8.

Intézmény logo

Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel Technikum

HírekKözérdekű adatokÓrarendKRÉTA
Széchenyi 2020

Díjak, kedvezmények

Boros Sámuel díj

Boros-díj

Feltételei:

 • minimum 4,5-es tanulmányi átlag, példás szorgalom és magatartás (utolsó előtti év vége és utolsó év 1. félév)
  • egy tárgyból legyen kiemelkedő a teljesítménye
  • tevékenykedjen a közjóért (osztály és iskola, város–falu, kollégium)
  • a díjra pályázatot kell írni

A pályázati határidő: adott tanév március 1.

A döntés körülményei

 • március első hetében születik meg a döntés a pályázatokról az osztályfőnöki, osztályközösségi vélemény, valamint oktatói testületi szavazás alapján

A díj

 • pénzjutalom (fejenként 30.000,- Ft)
 • bronzplakett
 • évente általában 3-4 fő (ha van rá érdemes) kapja, illetve az anyagi lehetőségekhez mérten
 • fényképük a Boros–falra kerüljön fel
 • átadása a Boros–napon a diákság nyilvánossága előtt történjen

Boros Sámuel-díjra beadott pályázatok értékelése

 1. Magatartás és szorgalom

A pályázatban csak az a tanuló vehet részt, aki a pályázatot megelőző 2 félévben példás magatartás és szorgalom minősítéssel rendelkezik.

 1. Tanulmányi eredmények

Tanulmányi eredményként a pályázatot megelőző 2 félév tanulmányi átlagát vesszük figyelembe, amelynek minimum 4,5 el kell érnie - ez bemeneti kritérium, ha ennél kevesebb, az kizáró ok.

 • tanulmányi átlag 4,50-4,59 1 pont
 • tanulmányi átlag 4,60-4,69 2 pont
 • tanulmányi átlag 4,70-4,79 3 pont
 • tanulmányi átlag 4,80-4,89 4 pont
 • tanulmányi átlag 4,90-4,99 5 pont
 • tanulmányi átlag 5,00 6 pont

Mindkét félévre kap pontot a jelölt.

Összesen adható maximális pontszám                               12 pont

III. Nyelvi teljesítmény

Többlet pontot jelent a nyelvvizsgák beszámítása:

 • alapfok szóbeli, vagy írásbeli 1 pont
 • alapfok komplex 2 pont
 • középfok szóbeli, vagy írásbeli 2 pont
 • középfok komplex 4 pont
 • felsőfok szóbeli, vagy írásbeli 3 pont
 • felsőfok komplex 6 pont

Összesen adható maximális pontszám                               12 pont

 1. Előrehozott érettségi

Többletpontot jelent az előrehozott középszintű érettségi teljesítése:

 • jó érdemjegy esetén 1 pont
 • jeles érdemjegy esetén 2 pont

 

Többletpontot jelent az előrehozott emeltszintű érettségi teljesítése:

 • elégséges érdemjegy esetén 1 pont
 • közepes érdemjegy esetén 2 pont
 • jó érdemjegy esetén 3 pont
 • jeles érdemjegy esetén 4 pont
 • érettségitől független ECDL-vizsga 2 pont

Összesen adható maximális pontszám                               8 pont

 1. Tanulmányi- szakmai- versenyen való sikeres szereplés

 

A középiskolai évek alatt, évente elért egy legjobb eredmény vehető figyelembe!

 

iskola (ha nincs városi) versenyen elért

 • 1-3. helyezés 2 pont
 • 4-6. helyezés 1 pont

 

városi (ha felmenő rendszerű) iskolai (ha nincs városi forduló) versenyen elért

 • 1-3. helyezés 3 pont
 • 4-6. helyezés 2 pont

 

regionális és megyei versenyen elért

 • 1-3. helyezés 4 pont
 • 4-6. helyezés 3 pont

országos és nemzetközi versenyen elért

 • 1-3. helyezés 8 pont
 • 4-6. helyezés 7 pont
 • 7-10. helyezés 6 pont

 

 1. Sporttevékenység

Sporttevékenység - a középiskolai évek alatt, évente elért egy legjobb eredmény vehető figyelembe!

Iskola színeiben versenyez

 • nemzetközi bajnokságon elért 1-8. helyezés 6 pont
 • országos bajnokságon elért dobogós helyezés 4 pont
 • megyei bajnokságon elért dobogós helyezés 2 pont

 

Nem iskolai, hanem egyéb egyesület színeiben versenyez

 • nemzetközi bajnokságon elért 1-8. helyezés 3 pont
 • országos bajnokságon elért dobogós helyezés 2 pont
 • megyei bajnokságon elért dobogós helyezés 1 pont

 

Összesen adható maximális pontszám                               12 pont

VII. Művészeti tevékenység

Képzőművészet, táncművészet, ének-zene művészet valamely ágában iskola színeiben elért

 • nemzetközi eredmény esetén 6 pont
 • országos eredmény esetén 4 pont
 • regionális eredmény esetén 2 pont

 

Képzőművészet, táncművészet, ének-zene művészet valamely ágában nem az iskola színeiben elért

 • nemzetközi eredmény esetén 3 pont
 • országos eredmény esetén 2 pont
 • regionális eredmény esetén                                    1 pont

 

 • országos, nemzetközi minősítés arany fokozat 3 pont
 • országos, nemzetközi minősítés ezüst fokozat 2 pont
 • országos, nemzetközi minősítés bronz fokozat 1 pont

 

Évente egy esemény beszámítható.

Összesen adható maximális pontszám                               12 pont

 

VIII. Közéleti tevékenység

 

A pályázó aktívan vesz részt osztálya, iskolája, települése életében.

 • IDB-ben vagy az osztályközösség munkájában való aktív részvétel
 • osztályfőnök munkájának segítése
 • osztályprogramok, kirándulások előkészítésében és kivitelezésében való aktív részvétel
 • iskolai ünnepségek, programok szervezésében és kivitelezésében való aktív részvétel
 • iskolán kívüli közösségi munka

A felsoroltak bármelyikének teljesülése esetén 1-1 pont jár. Az osztályfőnöki véleményben igazolható.

Összesen adható maximális pontszám                               5 pont

 

 

 

 1. A pályázat formai kivitelezése

 

A pályázat formai kivitelezésére is külön pont adható.

 • áttekinthetőség, nyelvi minőség
 • dokumentációk csatolása
 • informatikai megvalósítás

Összesen adható maximális pontszám                               3 pont

 

 1. A határidő

A határidőn túl beadott pályázat nem kerül értékelésre.

 

 

 

Boros Sámuel Közösségi Díj szabályzata

A díj

Pénzjutalom

Évente egy végzős diák kaphatja, olyan, aki a Boros-díjban nem részesül.

Fényképe kikerül a Boros-falra. Átadása a Boros-napon a diákság nyilvánossága előtt történik.

 

A díjra pályázni kell. A pályázatnak tartalmaznia kell egy rövid önéletrajzot, ami egyben bemutatkozás is, a feltételeknek való megfelelés igazolását, indoklást.

 

A pályázat feltételei

Minimum 3,8-as tanulmányi átlag (11. illetve nyelvi előkészítő osztályokban 12. év vége, valamint 12. év vagy 13. évfolyam első félév vége.) Az iskolában diákként eltöltött idő alatt végig tevékenykedjen az iskola közösségi életében. Önkéntes és a közjóért vállalt feladataiban legyen példaadó. Munkálkodjon az iskola és a település jó híréért.

 

A pályázati határidő

A pályázatot az adott tanév február 28-ig kell írásban egy példányban benyújtani a diákönkormányzatot segítő tanárnak.

 

Az elbírálás menete

Február utolsó hetében a feltételeknek megfelelő diákok pályázatát továbbítja a diákönkormányzatot segítő tanár az iskolavezetésnek. Március első hetében szavaz az Iskolai Diákbizottság és az oktatói testület. A két testület által leadott szavazatok összeadódnak, és a legtöbb voksot kapott diáké lesz a díj. Szavazategyenlőség esetén az iskolavezetés dönt.

 

Boros Sámuel Közösségi Díj

A díj
Pénzjutalom
Évente egy végzős diák kaphatja, olyan, aki a Boros-díjban nem részesül.
Fényképe kikerül a Boros-falra. Átadása a Boros-napon a diákság nyilvánossága
előtt történik.
A díjra pályázni kell. A pályázatnak tartalmaznia kell egy rövid önéletrajzot, ami
egyben bemutatkozás is, a feltételeknek való megfelelés igazolását, indoklást.
A pályázat feltételei
Minimum 3,8-as tanulmányi átlag (11. illetve nyelvi előkészítő osztályokban 12.
év vége, valamint 12. év vagy 13. évfolyam első félév vége.) Az iskolában
diákként eltöltött idő alatt végig tevékenykedjen az iskola közösségi életében.
Önkéntes és a közjóért vállalt feladataiban legyen példaadó. Munkálkodjon az
iskola és a település jó híréért.
A pályázati határidő
A pályázatot az adott tanév február 28-ig kell írásban egy példányban
benyújtani a diákönkormányzatot segítő tanárnak.
Az elbírálás menete
Február utolsó hetében a feltételeknek megfelelő diákok pályázatát továbbítja
a diákönkormányzatot segítő tanár az iskolavezetésnek. Március első hetében
szavaz az Iskolai Diákbizottság és a nevelőtestület. A két testület által leadott
szavazatok összeadódnak, és a legtöbb voksot kapott diáké lesz a díj.
Szavazategyenlőség esetén az iskolavezetés dönt.


Partnereink

SZC logo

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum


Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel Technikum

6600 Szentes, Ady Endre utca 6–8.

Telefon: +36-63-313-038

E-mail: iskola@hszcboros.hu

OM azonosító: 203039/002

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/002474


2024Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel Technikum