Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

A pénzügyi és számviteli tudása alkalmassá teszi a nálunk képzett szakembert arra, hogy aktív és meghatározó tagja legyen a gazdálkodó szervezet pénzügyi menedzsmentjének. Kompetenciái birtokában kulcsszerepet játszik a pénzügyi és számviteli feladatok elvégzésében, ellenőrzésében. Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások, irodai szoftverek és adatbázisok segítségével az előírásoknak megfelelően könyvelői, kontírozói, számlázási, ügyviteli és ügyintézői feladatokat végez, adóbevallást készít. Elvégzi a gazdálkodó szervezet adó- és járulékfizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat. Szóban és írásban a kapcsolatot tart a vállalkozás pénzforgalmi szolgáltatójával. A szabályoknak megfelelően intézi a számlákkal és házipénztárral kapcsolatos feladatokat, a ki- és befizetéseket, valamint az utalásokat. Nyilvántartja, kezeli a pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, megrendeléseket és szerződéseket. Egyezteti a bejövő és kimentő számlákat. A pénz és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végez. Összegyűjti, rendszerezi az értékelő munkához szükséges adatokat és információkat, amelyre alapozva statisztikai összeállításokat, előterjesztéseket készít. Szakmai irányítással befektetési döntések, vállalkozásfinanszírozási feladatok adminisztratív teendőit végrehajtja. Kezdeményezője a felhőalapú pénzügyi szolgáltatások alkalmazásának. Felelős és precíz munkája során mindvégig ügyel az adatkezelés, az informatikai biztonság normáinak betartására és az üzleti titok megőrzésére.

Munkaerő-piaci helyzet

A közepes és nagyobb vállalatok legtöbbjének szüksége van önálló pénzügyi szakemberre, így a pénzügyi-számviteli ügyintézők munkájára a jövőben is szükség lesz. A szakma iránti igényt az adott vállalat piaci helyzete, iparági helyzete befolyásolja, de a magasabban képzett szakemberek mindig számíthatnak elhelyezkedési lehetőségre. Éppen ezért a szakmai tapasztalatok minél szélesebb körben történő megszerzése, a munkakört érintő jogszabályok és előírások változásainak nyomon követése, valamint az idegen nyelvek ismerete egyre inkább elvárás egy-egy állás elnyeréséhez. Iskolánk hírneve, képzésünk színvonala alapján ezen ágazaton végzett szakemberek rendkívül keresettek a szűkebb és tágabb régióban. Minden évben több megkeresés is érkezik hozzánk mind az állami, mind a magán szektorból a gazdálkodás és menedzsment ágazatban végzett szakemberekkel kapcsolatban.

Gyakori kérdések

5 év nappali tagozaton, érettségire épülő nappali és esti képzés esetében 5 év

Nincs

Érettségire épülő középfokú szakképesítés

Pénzügyi ügyintéző, számviteli ügyintéző, könyvelő (Analitikus), bérelszámoló, pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor, egyéb számviteli foglalkozású, készlet- és anyagnyilvántartó, iratkezelő, irattáros

Nappali (5 éves technikumi képzés, vagy 2 éves érettségire épülő képzés) és esti (2 éves) képzésben is tanulható

Alapfokú iskolai végzettség 5 éves képzés esetén, érettségi vizsga 2 éves képzés esetén

angol, német

Jelentkezéshez szükséges információk

Ágazat kódja: 1020 (nappali, technikumi 5 éves képzésre jelentkezőknek, azonosító száma: 5 0411 09 01)

Nem szükséges

Általános iskolásoknak nappali képzésre február 15-e, érettségire épülő nappali és esti képzésre jelentkezőknek augusztus 20-a.

Visszahívást kérek
close slider

Kapcsolatcaptcha


Skip to content