Az iskolai könyvtár állománya kb. 20000 kötetből áll. A gyűjteménybe elsősorban írásos, nyomtatott dokumentumok tartoznak: könyvek, tankönyvek, tartós tankönyvek. A könyvtár gyűjt még CD-ket, DVD-ket és CD-ROM-okat.

A könyvtár állományrészei a következők:

 • Kézikönyvtári állomány: általános művelődéshez, egyes műveltségi területekhez szükséges alapdokumentumok, segédkönyvek, kézikönyvek, adattárak, atlaszok, lexikonok, enciklopédiák.
 • Ismeretközlő irodalom: ismeretterjesztő könyvek, szakkönyvek. Házi és ajánlott olvasmányok, munkaeszközként használt könyvek többes példányban.
 • Szépirodalom: antológiák, szerzői életművek, házi olvasmányok, népköltészeti irodalom, népszerű és szórakoztató irodalom válogatva.
 • Pedagógiai gyűjtemény: pedagógia és határtudományai alapvető segédkönyvei, mindennapi pedagógiai gyakorlatot segítő szakirodalom, tantárgymódszertani segédkönyvek, segédletek, nem nyomtatott anyagok, az iskolai élettel összefüggő statisztikai, közgazdasági és helyismereti, -történeti források.
 • Könyvtári szakirodalom: a könyvtáros segédkönyvtára; könyvtárszakmai, könyvtártani munkák, könyvtárhasználatra nevelés segédletei.
 • Időszaki kiadványok gyűjteménye: ismeretterjesztő, irodalmi, ifjúsági folyóiratok, pedagógiai és tantárgymódszertani lapok, könyvtári szaksajtó
 • Audiovizuális dokumentumok és számítógéppel olvasható programok, ismerethordozók állományrésze: videokazetták, hanglemezek, CD-ROM-ok.
 • Tankönyvtár: tartós tankönyvek gyűjteménye.

 

Könyvtári szolgáltatások:

A könyvtár a nyitvatartási időben használható kölcsönzésre, helyben használatra, csoportos használatra. Ebben az időben a könyvtár egyéb szolgáltatásai is igénybe vehetők, melyek a következők:

 • Információszolgáltatás (a könyvtár állományáról, a könyvtár használatának lehetőségeiről, módjáról stb.)
 • Témafigyelés, bibliográfia összeállításának kérése
 • Külső adatbázisok lekérdezése
 • Könyvtárközi kölcsönzés igénybevétele
 • Számítógép-használat
 • Folyóirat-olvasás

 

Könyvtári tagság:

Az iskolai könyvtár zárt, magánkönyvtár, így csak az iskola tanulói és pedagógusai vehetik igénybe.

 • A könyvtárnak tagja lehet az iskola minden diákja, miután a könyvtárosnál jelezte, hogy igénybe kívánja venni a könyvtár szolgáltatásait és átvette tőle olvasójegyét. A beiratkozást követően a könyvtári tag jogosulttá vált a szolgáltatások használatára, melyeket minden esetben a könyvtárostól kell kérnie.
 • Az audiovizuális, a számítógéppel olvasható ismerethordozók, az időszaki kiadványok és a kézikönyvtár állománya nem kölcsönözhető, csak helyben használható.
 • A szépirodalom, az ismeretközlő irodalom és a pedagógiai szakirodalom kötetei kölcsönözhetők három hét kölcsönzési időre, amely a könyvtárossal történő egyeztetés után újabb három hétre meghosszabbítható. A kölcsönzési határidő és a kikölcsönzött könyvek darabszáma az olvasójegyen kerül feltüntetésre, melyet minden egyes kölcsönzéskor a tagoknak magukkal kell hozni. A maximálisan kikölcsönözhető kötetszám 6 db.
 • A kölcsönzési időt be kell tartani ! Ellenkező esetben egy szóbeli és két írásbeli figyelmeztetés után a könyvtári tagság az adott tanévre megszüntethető illetve a kint levő könyvek elveszettnek tekinthetők és a jelenlegi forgalmi értéküket meg kell fizetni.
 • Tartós tankönyvek kölcsönzése egy tanévre szól, melyet a "Tartós Tankönyv Kölcsönzési Nyilvántartás"-ba vezet be a könyvtáros, és ennek átvételét, a könyvtári tag aláírásával igazolja.
 • A tanév végén minden kikölcsönzött könyvet a tagok kötelesek a könyvtárba visszavinni!
 • A könyvtári tagok kötelesek a könyv állagát, a könyvtár helyiségének rendjét, tisztaságát megőrizni.
 • A könyvekben aláhúzásokat, firkálásokat eszközölni tilos !
 • A könyvtárba ételt, italt bevinni tilos !

 

A könyvtár nyitvatartási ideje 

Hétfő                          7.55 - 15.00

Kedd                          7.55 - 15.00

Szerda                       7.55 - 15.00

Csütörtök                   7.55 - 15.00

Péntek                       7.55 - 13.00

Ebédszünet:           11.45 - 12.30

Dvd-k

 1. A bárányok hallgatnak  Lsz.: 159
 2. Anasztázia  Lsz.:  160
 3. 101 kiskutya  Lsz.: 161
 4. Hat nap hét éjszaka Lsz.: 162
 5. Ál/Arc  Lsz.: 163
 6. A szikla  Lsz.: 164
 7. Truman show  Lsz.: 165
 8. Szörny Rt.  Lsz.: 166
 9. Elbaltázott nászéjszaka  Lsz.: 167
 10. A Tökös, a Török, az Őr meg a Nő  Lsz.:168
 11. 8 Mérföld  Lsz.: 169
 12. Ízlés dolga  Lsz.: 170
 13. Lottózsonglőrök  Lsz.: 171
 14. A zongorista  Lsz.: 172
 15. Kapj el, ha tudsz  Lsz.: 173
 16. Rómeó + Júlia  Lsz.: 174
 17. Kötelező táncok  Lsz.: 175
 18. Chicago  Lsz.: 176
 19. Az oroszlánkirály  Lsz.: 177
 20. My Fair Lady  Lsz.: 178
 21. Johnny English  Lsz.: 189
 22. Goldfinger  Lsz.: 190
 23. Gladiátor  Lsz.: 191
 24. Van, aki forrón szereti  Lsz.: 192
 25. Sakáltanya  Lsz.: 193
 26. Kisasszonyok  Lsz.: 194
 27. A nagylányok nem sírnak  Lsz.: 195
 28. Queen  Greatest Video Hits 1  Lsz.: 196
 29. Interjú a vámpírral  Lsz.: 197
 30. Memphis Belle  Lsz.: 198
 31. Horrorra akadva 1.  Lsz.: 253
 32. A pokoli torony balekjai   Lsz.: 254

CD-k

 1. New Headway English Course Elementary  Lsz.: 181
 2. New Headway English Course Pre Intermediate  Lsz.: 182
 3. Geschäfts Kommunkation Verhandlungssprache  Lsz.: 183
 4. Geschäfts Kommunkation Schreiben und Telefonieren  Lsz.: 184
 5. Oxford Student’s Multimedia cd-rom Dictionary  Lsz.: 185
 6. Tell me more. A teljesség igényével 1.(francia)  Lsz.: 186
 7. Tell me more. A teljesség igényével 2.  Lsz.: 187
 8. Tell me more. A teljesség igényével 3.  Lsz.: 188
 9. Oxford Student’s Dictionary  of English  Lsz.: 199
 10. Trainiere dich  Lsz.: 219
 11. CD-ROM Grammaire 450 nouveaux exercices  Lsz.: 231
 12. in bloom a collection of French chanson + szövegkönyv Lsz.: 239
 13. Speak to me classic. Deutsch Anfänger. German for Beginners  Lsz.: 240
 14. Themen neu Zertifikatsband Hörtexte  3CD   Lsz.: 245/ 1-2-3
 15. Themen 1 aktuell Hörtexte  2CD  Lsz.: 244/1-2
 16. Fit für die Einbürgerung  CD melléklet  Lsz.: 243
 17. Szövegértési feladatok az angol szóbeli nyelvvizsgához CD melléklet  Lsz.:248
 18. Angol kiejtésiskola  Lsz.: 250
 19. PICDIC Angol-Magyar Multimédia Képes Szótár  Lsz.: 251
 20. Szó-Kép-Tár Angol-Francia-Magyar Képes-Hangos értelmező szótár  Lsz.: 252
 21. English and American Civilization CD melléklet   Lsz.: 255
 22. Hot English Magazine CD melléklete 40, 41, 42, 43, 50, 51-es számhoz Lsz.: 351-356
 23. Team Lsz.: 364
 24. Current Lsz.: 365

Magnókazetták

 1. Gyakorlókönyv a francia szóbeli nyelvvizsgához  Lsz.: 180
 2. So geht’s Fertigkeitentraining Grundstufe Deutsch (2db)  Lsz.: 200
 3. Ganz Ohr. Cassette mit Hörbeispielen  Lsz.: 201
 4. Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch  Lsz.: 202
 5. Tangram Zertifikat Deutsch Kursbuch  Lsz.: 203
 6. Tangram Zertifikat Deutsch Arbeitsbuch  Lsz.: 204
 7. Training Zertifikat Deutsch  Lsz.: 214
 8. Themen neu Zertifikatsband Hörtexte 1-2-3  Lsz.: 215
 9. Keine Panik! Hörspiel   Lsz.: 216
 10. Keine Panik! Sprachelemente und Variationen  Lsz.: 217
 11. Jules Verne: Around the World in eighty days  Lsz.: 218
 12. 4 Länder 1 Sprache  Lsz.: 220
 13. Mark Twain: Huckleberry Finn  Lsz.: 221
 14. Hallás utáni szövegértés a nyelvvizsgán Középfok (Angol) Lsz.: 222
 15. Hallás utáni szövegértés a nyelvvizsgán Középfok (Német) Lsz.: 223
 16. Kommunikatives Deutsch Lsz.: 224
 17. Hallo aus Berlin   Lsz.: 227
 18. Delf 450 activités  A1, A2, A4  Lsz.: 229
 19. Deutsch lernen für den Beruf  Lsz.: 230
 20. Themen 1 aktuell (2 kazetta)  Lsz.: 241/1, 241/2
 21. Fit fürs Zertifikat Deutsch Hörtexte  Lsz.: 242
 22. Eurocity   Lsz.: 249
 23. Á L’écoute de…. Coups de fil  Lsz.: 273
 24. Skill Zone 1 Cassettes 1-2   Lsz.:337/1-337/2

25.Horizons 1 Class Cassettes 1-2     Lsz.: 336/1-336/2

 1. Horizons 2 kazetta 1-2      Lsz.: 345
 2. Matrix Foundation kazetta 1-2   (3 pld)   Lsz.: 347-349
 3. The Table the Ass and the Stick Lsz.: 362
 4. Oscar Wilde: The Happy Prince Lsz.: 363

Videokazetták

 1. The Wrong  trousers  Lsz.: 205
 2. A close shave  Lsz.: 206
 3. Deutsch - Magazin  Lsz.: 207
 4. Hallo aus Berlin Filmserie in 10 Folgen  Lsz.: 228
 5. A francia nyelv szárnyakat ad. Lsz.: 274

Könyvek

Angol

 1. Nick Hornby : About a Boy (2pld.)Lsz.: 12674-12675
 2. Sir Arthur Conan Doyle : The Return of Sherlock Holmes (15pld) Lsz.: 12676-12690
 3. Oxford Student’s Dictionary of English Lsz.: 12710
 4. Gerald Durrell: My family and other animals  Lsz.: 12729
 5. Charles Dickens: Oliver Twist (15pld) Lsz.: 12730-12744
 6. J.D.Salinger: The catcher in the Rye  Lsz.: 12745
 7. J.R.R. Tolkien: The Hobbit (2pld)  Lsz.: 12746-12747
 8. S. Townsend: The Secret Diary of Adrian Mole Aged 13 ¾  Lsz.: 12748
 9. Emily Brontë: Wuthering Heights (15pld) Lsz.: 12749-12763
 10. P. Viney-K. Viney: The Wrong Trousers  Lsz.: 12764
 11. Salamon G.-Zalotay M.: Huron’s Cross Quotes  Lsz.: 12765
 12. P. Viney-K. Viney: A Close shave  Lsz.: 12766
 13. George Orwell: Animal Farm (2pld) Lsz.: 12767-12768
 14. H. Fielding: Bridget Jones’s Diary  Lsz.: 12769
 15. H. Fielding: Bridget Jones: The Edge of Reason  Lsz.: 12770
 16. Charles Dickens: Great Expestations (15pld) Lsz.: 12771-12785
 17. J.K. Rowling: Harry Potter and the Chamber of Secrets (2pld) Lsz.: 12786-12787
 18. J.K. Rowling: Harry Potter and the Philosopher’s Stone  Lsz.: 12788
 19. J. Hardy-Gould: Henry VIII. and his six wives (15pld) Lsz.: 12789-12803
 20. Eric Knight: Lassie Come-Home  Lsz.: 12804
 21. Tim Vicary: Mary, Queen of Scots (15pld) Lsz.: 12805-12817 + 12975-12976
 22. J. Blume: Are you there God? It’s me, Margaret  Lsz.: 12830
 23. Pocket Visual Dictionary (8pld)  Lsz.: 12831-12838
 24. Mary Shelley: Frankenstein (15pld)  Lsz.: 12863-12876 + 12974
 25. Jane Austen: Pride and Prejudice (15pld) Lsz.: 12877-12891
 26. A. A. Milne: Winnie the Pooh  Lsz.: 12892
 27. Ádász Edina: Nagy nyelvvizsgakönyv Angol alapfok  Lsz.: 12894
 28. Majdik Zoltánné: Angol nyelvtani gyakorlatok (4pld) Lsz.: 12895-12898
 29. Jules Verne: Around the World in eighty days (15pld) Lsz.: 12899-12913
 30. David McDowall: An illustrated history of Britain  Lsz.: 12914
 31. Frank W Abagnale: Catch me if you can  Lsz.: 12915
 32. Agatha Christie: The Listerdale Mystery  Lsz.: 12916
 33. Agatha Christie: Murder is easy  Lsz.: 12917
 34. Rosamunde Pilcher: The End of Summer  Lsz.: 12918
 35. William Shakespeare: Hamlet, Prince of Denmark  Lsz.: 12938
 36. Agatha Christie: A Daughter’s a Daughter  Lsz.: 12939
 37. Spotlight on Britain  Lsz.: 12940
 38. Spotlight on the USA  Lsz.: 12941
 39. Spotlight on  Australia Ann Dennis  Lsz.: 12942
 40. Test Fighter Tesztkönyv a BME középfokú írásbeli nyelvvizsgára Lsz.: 12943
 41. Ádász Edina: Funny Stories and Anecdotes at intermediate level  Lsz.: 12944
 42. Bajczi Tünde: Funny Stories and Anecdotes at elementary level  Lsz.: 12945
 43. Daniel Defoe: Robinson Crusoe  Lsz.: 12946
 44. Frances Hodgson Burnett: A Little Princess  Lsz.: 12947
 45. 1000 Questions 1000 Answers. Business English  Lsz.: 12948
 46. Victor Hugo: Les Misérables Volume One  Lsz.: 12949
 47. Victor Hugo: Les Misérables Volume Two  Lsz.: 12950
 48. Balog Katalin: Brit történelmi tesztkérdések. Angol nyelven  Lsz.: 12951
 49. Magyar - Angol szlengszótár   Lsz.: 12952
 50. Angol - Magyar szlengszótár  Lsz.: 12953
 51. Barta Éva: Angol írásbeli feladatok Középfok-felsőfok  Lsz.: 12954
 52. Pitman Qualifications   Sesol Levels 1-5  Lsz.: 12955
 53. Hallás utáni szövegértés a nyelvvizsgán  Angol középfok  Lsz.: 12957
 54. Mark Twain: Huckleberry Finn  Lsz.: 12958
 55. Szendrő Borbála: Képes brit és amerikai angol - magyar szótár  Lsz.: 12960
 56. G. C. Thornley: An Outline of English Literature  Lsz.: 12961
 57. Quickstart munkatankönyv   Lsz.: 13024-13041
 58. The History of the English Language   Lsz.: 13045
 59. Strange but True  Lsz.: 13046
 60. Rainforests   Lsz.: 13047
 61. Football   Lsz.: 13048
 62. Food and Drink in Britain   Lsz.: 13049
 63. Bram Stoker: Dracula  (14 pld)  Lsz.: 13052-13065
 64. Mark Twain: The Adventures of Tom Sawyer  (9 pld)  Lsz.: 13066-13074
 65. Cherry Gilchrist: The Royal Family   Lsz.: 13075
 66. Katona Lucia: Gyakorlókönyv az angol szóbeli nyelvvizsgához   Lsz.: 13076
 67. Oxford Guide to British and American Culture   Lsz.: 13077
 68. Bíró Anett: Ten more countries in the EU   Lsz.: 13078
 69. A Learner’s Dictionary of English Idioms   Lsz.: 13079
 70. Budai László: Angol hibaigazító   Lsz.: 13083
 71. Kenneth Brodey: History of England   Lsz.: 13085
 72. English and American Civilization   Lsz.: 13086
 73. J. Charles Alderson: Into Europe   Lsz.: 13087
 74. Smart Cards szókincsfejlesztő társasjáték    Lsz.: 13089
 75. Eurocity Student’s book   Lsz.: 13090
 76. Oxford angol-magyar szótár nyelvtanulóknak   Lsz.: 13417
 77. Skill Zone Student’s Book 1  Lsz.: 13421
 78. Horizons munkafüzet 1  Lsz.: 13420
 79. Horizons Teacher’s Book 1   Lsz.: 13419
 80. Horizons Student’s Book 1    Lsz.: 13418
 81. Enterprise 3. Coursebook   Lsz.: 13425
 82. Enterprise 3. Workbook   Lsz.: 13426
 83. Roger Gower: Speaking. Upper-Intermediate     Lsz.: 13429
 84. The Council of Europe. 800 million Europeans   Lsz.: 13471
 85. Horizons 2 Teacher’s Book    Lsz.: 13472
 86. Horizons 2 munkafüzet      Lsz.: 13473
 87. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English  Lsz.: 13474
 88. Matrix Foundation Teacher’s Book   (3 pld)   Lsz.: 13475-13477
 89. Matrix Foundation Workbook   (3 pld)  Lsz.: 13478-13480
 90. Martin Csaba: Romeo nad Jane   Lsz.: 13489
 91. Jonathan Swift: Gulliver’s travels  (6pld)  Lsz.: 13490-13495
 92. Clare West: From the Cradle ti the Grave  (3 pld)  Lsz.: 13496-13498
 93. O. Henry: One thousand dollars and other plays  (3pld) Lsz.: 13499-13501
 94. Daniel Defoe: Robinson Crusoe   (15 pld)    Lsz.: 13512-13526
 95. Oscar Wilde: The picture of Dorian Gray   (15 pld)   Lsz.: 13527-13541
 96. A window on the universe    (8 pld)    Lsz.: 13542-13549
 97. William Shakespeare: Romeo and Juliet   (12 pld)    Lsz.: 13550-13561
 98. Matrix Foundation Student’s Book    (2 pld)   Lsz.: 13571-13572
 99. The table the Ass and the Stick Student’s Book 10 db Lsz.: 13689-13698
 100. The table the Ass and the Stick Teacher’s Book Lsz.: 13699
 101. Oscar Wilde: The Happy Prince Student’s Book 10 db Lsz.: 13700-13709
 102. Oscar Wilde: The Happy Prince Teacher’s Book Lsz.: 13710

Francia

 1. D. Bellemin-S. Valéria: Gyakorlókönyv a francia szóbeli nyelvvizsgához

(6pld.) Lsz.: 12691-12696

 1. DELT 450 activite’s (2pld) Lsz.: 12700-12701
 2. Fordítás magyarra és szövegértés Középfok (2pld) Lsz.: 12702-12703
 3. Vida Enikő: Francia szóbeli nyelvvizsgafeladatok (6pld) Lsz.: 12704-12709
 4. Grammaire 450 nouveaux exercices niveau intermédiaire  Lsz.: 12858
 5. Sándor Márai: Les Braises  Lsz.: 12937
 6. Jean Perrot: Magyar - Francia kéziszótár  Lsz.: 12962
 7. Pálfy Miklós: Francia - Magyar kéziszótár  Lsz.: 12963
 8. István Örkény: Minimythes  Lsz.: 12959
 9. La Montagne jour aprés jour  Lsz.: 13000
 10. La Nature jour aprés jour  Lsz.: 13001
 11. Premiers Exercices de Grammaire junior  (2pld)   Lsz.: 13013-13014
 12. La France des régions   Lsz.: 13050
 13. Prohászka Viktória: Histoires Amusantes et Anecdotes   Lsz.: 13051
 14. Magyar-Francia társalgás   Lsz.:13080
 15. Gulyás Rozália: 1000 Questions 1000 Réponses   Lsz.: 13081
 16. Csernusné Tóth Annamária: 1000 francia tesztkérdés   Lsz.: 13082
 17. Salamon Mária: Komplett feladatsorok a francia középfokú írásbeli         nyelvvizsgára    Lsz.: 13084
 18. Histoire de la litterature francaise   Lsz.: 13088
 19. ELLE /folyóirat/
 20. Okapi /folyóirat/  2pld
 21. Paris Match /folyóirat/
 22. Les dossiers de l’actualité /folyóirat/
 23. Le petit Larousse compact  2pld  Lsz.: 13201, 13335
 24. Le grand livre de l’Histoire   Lsz.: 13202
 25. Pascal Garnier: Monsieur Mime  Lsz.: 13203
 26. Pierre Mezinsky: La corde  Lsz.: 13204
 27. Francois Migeot: Traces d’encre  Lsz.: 13205
 28. Patricia Willis: J’ai cherché ma maison  Lsz.: 13206
 29. Isaac Basheris Singer: Un jour de plaisir  Lsz.: 13207
 30. Marie Féraud: Djofa le simple et autres contes de Sicilie   Lsz.: 13208
 31. Dictionnaire Hachette junior de poche   2pld Lsz.: 13210, 13332
 32. Vademecum des études en langue francaise  Lsz.: 13211
 33. Espaces 1 Tests d’éraluation   Lsz.: 13212
 34. Images DOC Ma planéte en l’an 2000   Lsz.: 13213
 35. Images DOC   Lsz.: 13214
 36. Moi je lis. Le grand récit. Les exploits de Martin   Lsz.: 13215
 37. Moi je lis. Le prince Thomas    Lsz.: 13216
 38. Espaces 3. Guide pédagogique     Lsz.: 13217
 39. Alain Kimmel: Vous avez dit France?   Lsz.: 13218
 40. Espaces 2. Cahier d’ exercices   Lsz.: 13219
 41. Espaces 2. Méthode de francais   Lsz.: 13220
 42. Espaces 3. Cahier d’ exercices   Lsz.: 13221
 43. Espaces 3. Perfectionnement   Lsz.: 13222
 44. Exercices d’orthographe. Cahier pour le CP/CE1   2pld Lsz.: 13223, 13334
 45. M. Renouard-F. Weiss: Gammes francais langue étrangére  Lsz.: 13224
 46. Arpéges. Francais langue étrangére   Lsz.: 13225
 47. DOKÉO L’encyclopédie 9-12 ans   Lsz.: 13226
 48. Á L’écoute de…. Coups de fil.   Lsz.: 13227
 49. Dictionnaire Hachette benjamin de poche   2pld  Lsz.: 13209, 13331
 50. La France aux cent visages. Livre de L’étudiant   Lsz.: 13307
 51. La France aux cent visages. Cahier d’activités    Lsz.: 13308
 52. Grammaire progressive du Francais avec 400 exercices+CD  Lsz.: 13309
 53. Civilisation progressive du Francais avec 400 activités    Lsz.: 13310
 54. Civilisation progressive du Francais. Corrigés     Lsz.: 13311
 55. Civilisation progressive du Francais. Tests d’évaluation    Lsz.: 13312
 56. Civilisation progressive de la Francophone avec 500 activités  Lsz.: 13313
 57. Civilisation progressive de la Francophone. Corrigés    Lsz.: 13314
 58. Civilisation progressive de la Francophone. Tests d’évaluation  Lsz.: 13315
 59. Orthographe progressive du Francais avec 400 exercices   Lsz.: 13316
 60. Orthographe progressive du Francais. Corriges et CD   Lsz.:13317
 61. Orthographe progressive du Francais. Tests d’évaluation   Lsz.: 13318
 62. Internet 150 activités    Lsz.: 13319
 63. 10 Modules pour la production écrite en classe de FLE   Lsz.: 13320
 64. 120 fiches d’évaluation en classe de FLE    Lsz.: 13321
 65. 80 fiches pour la production orale en classe de FLE   Lsz.: 13322
 66. Jacques Verdol: L’auvergne    Lsz.: 13323
 67. Claude Cruzille: La provence   Lsz.: 13324
 68. Georges Simenon: Maigret tend un piége    Lsz.: 13325
 69. Le Bateau-Livre    Lsz.: 13326
 70. Contes et Légendes De L’An 2000   Lsz.: 13327
 71. Alain Surget: Le voleur de papyrus   Lsz.: 13328
 72. Les efficaces francais CP/CE1   Lsz.: 13329
 73. Les efficaces francais CM   Lsz.: 13330
 74. Arpégs exercices écrits auto-correctifs   Lsz.: 13333
 75. La Suisse en vue  Lsz.: 13336
 76. Connexions. Méthode de francais. (15 pld) Lsz.: 13355-13369
 77. Victor Hugo: Notre-Dame de Paris  (5 pld)   Lsz.: 13502-13506
 78. Francoise Sagan: Musiques de scénes  (5 pld)  Lsz.: 13507-13511
 79. Jules Verne: Le tour du monde en 80 jours    (2 pld)  Lsz.: 13563-13564
 80. Jean Cocteau: Les Enfants terribles   (2 pld)   Lsz.: 13565-13566
 81. Alexandre Dumas: Les trois mousquetaires  (2 pld)   Lsz.: 13568-13569

Német

 1. M. Schmid-J. Schweikha: Die Alpen  Lsz.: 12697
 2. A. Buscha-G. Linthout: Geschäfts Kommunikation Verhandlungssprache  Lsz.: 12698
 3. A. Hering-M. Matussek: Geschäfts Kommunikation Screiben und  Telefonieren  Lsz.:12699
 4. 66 Grammatik-Spiele Deutsch Als Fremdsprache  Lsz.: 12711
 5. Deutsch lernen für den Beruf  Lsz.: 12712
 6. Deutsch-Magazin  Lsz.: 12713
 7. Fits fürs Zertifikat Deutsch  Lsz.: 12714
 8. Gesprächstraining Deutsch für den Beruf  Lsz.: 12715
 9. G. Gerugroß : Grammatik kreatív  Lsz.: 12716
 10. Magyar - Német kéziszótár  Lsz.: 12717
 11. Német - Magyar kéziszótár  Lsz.: 12718
 12. So geht’s  Lsz.: 12719
 13. H. Eichheim-Günther: Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch Übungsbuch  Lsz.: 12720
 14. H. Eichheim-Günther: Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch Testbuch Lsz.: 12721
 15. R.-M. Dallapiazza : Tangram Zertifikat Deutsch  Lsz.: 12722
 16. A. Keller : Telefonieren im Beruf Deutsch für den Beruf  Lsz.: 12723
 17. M. Perlmann-Balme: Themen neu Zertifikatsband  Lsz.: 12724
 18. H. Bock-J. Müller : Themen neu Zertifikatsband Arbeitsbuch  Lsz.: 12725
 19. H. Aufderstraße : Themen 1 aktuell Kursbuch  Lsz.: 12726
 20. H. Bock : Themen 1 aktuell Arbeitsbuch  Lsz.: 12727
 21. W. Lohfert-T. Scherling: Wörter-Bilder-Situationen  Lsz.: 12728
 22. Ganz Ohr. Höranlässe und Arbeitsblätter  Lsz.: 12859
 23. Spielend Deutsch lernen  Lsz.: 12860
 24. Training Zertifikat Deutsch  Lsz.: 12861
 25. Angelika Raths: Keine Panik!  Lsz.: 12862
 26. Lázár Györgyné: Kommunikatives Deutsch  Lsz.: 12919
 27. Bindics Krisztina: Geschichten mit Humor in Grundstufe  Lsz.: 12920
 28. Olaszi Imréné: Trainiere dich  Lsz.: 12921
 29. Erich Kästner: Emil und die Detektive (5pld)  Lsz.: 12922-12926
 30. Erich Kästner: Das doppelte Lottchen  Lsz.: 12927
 31. Die Märchen der Brüder Grimm  Lsz.: 12928
 32. Theodor Fontane: Frau Jenny Treibel  Lsz.: 12929
 33. Erich Kästner: Der kleine Grenzverkehr  Lsz.: 12930
 34. Johann Wolfgang von Goethe: Die Leiden des jungen Werther  (2pld)  Lsz.: 12931-12932
 35. Renate Luscher: Deutschland nach der Wende  Lsz.: 12933
 36. Szmodits Anikó: Levelezzünk németül Tankönyv és kézikönyv Lsz.: 12934
 37. H. Bock: Themen neu Zertifikatsband  Arbeitsbuch  Lsz.: 12935
 38. M. Perlmann: Themen neu Zertifikatsband Kursbuch  Lsz.: 12936
 39. Hallás utáni szövegértés a nyelvvizsgán  Német középfok  Lsz.: 12956
 40. 44 Sprechspiele für Deutsch als Fremdsprache  Lsz.: 12964
 41. EM  Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache  Lsz.: 12965
 42. 4 Länder 1 Sprache  Lsz.: 12966
 43. Deutsch lernen für den Beruf  Arbeitsbuch  Lsz.: 12972
 44. Lesetraining für Jugendliche und junge Erwachsene in der Grundstufe Lsz.: 12973
 45. Hallo aus Berlin Magazin zur Filmserie  Lsz.: 12977
 46. Hallo aus Berlin Lehrerheft zum Magazin der Filmserie  Lsz.: 12978
 47. Fit für die Einbürgerung  Lsz.: 13007  (CD melléklet)
 48. Lesehefte: Sicher ist nur eins  Lsz.: 13008
 49. Lesehefte: Schöne Augen   Lsz.: 13009
 50. Lernspielekartei  Lsz.: 13010
 51. Auf neuen Wegen   Lsz.: 13011
 52. Lisa Prange: 44 Sprechspiele für Deutsch als Fremdsprache  Lsz.: 13012
 53. Conrad Ferdinand Meyer: Gustav Adolfs Page   (2 pld)  Lsz.: 13481-13482
 54. Franz Kafka: Erzählungen   (4 pld)    Lsz.: 13483-13486
 55. Heinrich von Kleist : Die Marquise von O…   (2 pld)   Lsz.: 13487-13488
 56. Bertolt Brecht: Mutter Courage und ihre Kinder    Lsz.:13562
 57. Friedrich Dürrenmatt: Der Besuch der alten Dame    Lsz.: 13567

Visszahívást kérek
close slider

Kapcsolatcaptcha


Skip to content